Waarom wordt de vinder eigenaar?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

849 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)87-114
Aantal pagina's28
TijdschriftGroninger Opmerkingen en Mededelingen
VolumeXXVIII
StatusPublished - 2011
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit