Waartoe is de Nederlandse wetgever bevoegd? De wijziging van de kieswet in verband met de zaak Eman-Sevinger

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1934 - 1935
TijdschriftNederlands Juristenblad
Volume31
StatusPublished - 2008

Citeer dit