Wage differentials and government corruption

Van Ha Le

Onderzoeksoutput

608 Downloads (Pure)

Samenvatting

Le Van Ha onderzocht de invloed van het beloningsbeleid van ambtenaren op corruptie. Op basis van een steekproef van 76 landen toont Le aan dat het effect van ambtelijke lonen op corruptie wordt beïnvloed door het inkomen per capita. Als het inkomen per capita relatief laag is, leidt een toename van ambtelijke lonen tot minder corruptie. Dit negatieve effect wordt kleiner naarmate het inkomensniveau stijgt. De intuïtie is dat onbeduidende corruptie (‘petty corruption’) gangbaarder is in arme landen en dat goedbetaalde ambtenaren hiervan afzien. Naarmate het inkomensniveau stijgt, neemt corruptie ook een meer omvangrijke vorm aan. Deze zogenaamde ‘grand corruption’ leidt tot opbrengsten waartegen, in de ogen van de corrupte ambtenaar, een hoger salaris niet opwegen. Grand corruption is ook moeilijker om op te sporen. Het verhogen van ambtelijke lonen is dan geen efficiënte maatregel om deze vorm van corruptie tegen te gaan.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Dietzenbacher, Erik, Supervisor
  • de Haan, Jakob, Supervisor
Datum van toekenning16-jan-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036767576
StatusPublished - 2014

Citeer dit