Wake Up and Smell the PRISMA, Cochrane, and QUADAS Statements Response

Henriette E. Westerlaan*, J. M. C. van Dijk, Marijke C. Jansen-van der Weide, Jan Cees de Groot, Rob J. M. Groen, Jan Jakob A. Mooij, Matthijs Oudkerk

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)326-327
  Aantal pagina's2
  TijdschriftRadiology
  Volume261
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - okt.-2011

  Citeer dit