Wanneer is een voedseletiket misleidend? Uitspraken van de Nederlandse rechter en de Reclame Code Commissie na Teekanne

Onderzoeksoutput: ArticleProfessional

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)257-264
TijdschriftTijdschrift voor Consumentenrecht & Handelspraktijken
Volume2019
Nummer van het tijdschrift6
StatusPublished - 2019

Citeer dit