Gezocht: Andere methoden en nieuwe partners - Landschapsecologie en WLO

Geert De Blust*, Jerry Van Dijk, Frans Beekman, Annet Kempenaar, Paul Opdam, Bas Pedroli, Matthijs Schouten, Esther Turnhout, Geert Vinke, Mariëlle Van Der Zouwen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageWanted: Other methods and new partners - Landscape ecology and WLO (Welfare and Environment)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)187-191
Aantal pagina's5
TijdschriftLandschap
Volume25
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1-dec-2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit