War Sokrates Hedonist?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)183 - 196
Aantal pagina's14
TijdschriftPhilosophisches Jahrbuch
Volume2
StatusPublished - 2003

Citeer dit