Ware Woorden of Schone Schijn? - De betrouwbaarheid van uitlatingen over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Hellen Dijk

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

6558 Downloads (Pure)

Samenvatting

De reputatie die een onderneming bij de consument heeft, kan doorslaggevend zijn bij de keuze voor een bepaald product of dienst. De groepen die invloed kunnen uitoefenen op de activiteiten of invloed ondervinden van de activiteiten van de onderneming, de stakeholders, worden steeds belangrijker, omdat zij degenen zijn die de reputatie van de onderneming kunnen beïnvloeden. Bij het zogenaamde duurzaam beleggen staat de mate van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal. Duurzaamheid en openstaan voor de belangen van de verschillende stakeholders zijn hiervoor erg belangrijk. De duurzame belegger is vaak geïnteresseerd in veel meer dan alleen de financiële prestaties van een onderneming. Ook informatie over het milieubeleid en het sociale beleid van de onderneming zijn van belang. Eén van de belangrijkste informatiebronnen voor de duurzame belegger is het jaarverslag, waaronder de jaarrekening, van de onderneming. Het jaarverslag geeft echter vaak maar in beperkte mate informatie over niet-financiële aangelegenheden (milieu, personeel, opstelling ten opzichte van de mensenrechten/de maatschappij). In dit onderzoek is ingegaan op de ‘andere’ (niet-financiële) informatie, vooral vanuit het oogpunt van de duurzame belegger. De informatie die de onderneming in het jaarverslag geeft over het milieu- en sociaal beleid is niet onderhevig aan een verplichte accountantscontrole. Hierdoor is de betrouwbaarheid van de informatie niet gewaarborgd. De centrale vraag in dit onderzoek is: ‘In welke mate zijn de resultaten van jaarverslaganalyse naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betrouwbaar?’
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's67
StatusPublished - 2000

Citeer dit