Warmte en kritiek van moeders en gedragsproblemen bij kinderen met ADHD

OnderzoeksoutputProfessional

Vertaalde titel van de bijdrageWarmth and criticism of mothers and behavioral problems in children with ADHD
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)478-479
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume56
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jul-2014
Extern gepubliceerdJa

Keywords

  • Attention Deficit and Disruptive Behavior Disorders/physiopathology
  • Expressed Emotion/physiology
  • Female
  • Humans
  • Male
  • Mother-Child Relations
  • Mothers/psychology

Citeer dit