Was het maar waar: Een onderzoek naar theoretische grondslagen van een toeschouwersdramaturgie

Johannes van Maanen

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • UNIV INSTELLING ANTWERPEN, University of Antwerp
Plaats van publicatie[Antwerpen]
Uitgever
StatusPublished - 1982
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit