Was it sūrat al-baqárah? Evidence for antepenultimate stress in the Quranic Consonantal Text and its Relevance for صلوه Type Nouns

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)81-90
Aantal pagina's10
TijdschriftZeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
Volume167
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit