Was Religiousness/Spirituality Divided into Typologies or Strata?

Bert Garssen*, Anja Visser, Nicoline Uwland-Sikkema

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

1 Citaat (Scopus)
34 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1266-1267
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Religion and Health
Volume54
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusPublished - aug-2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit