Was the 1895 Pollock Case Decided Consistently with Existing Tax Principles?

Vertaalde titel van de bijdrage: Werd de Pollock-zaak uit 1895 in overeenstemming met de bestaande belastingprincipes beslist?

  OnderzoeksoutputProfessional

  16 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  De basis van het moderne belastingstelsel in de Verenigde Staten is gebaseerd op het 16e amendement dat in 1909 werd aangenomen. Het amendement was het antwoord van het Congres op de beslissing van het Hooggerechtshof van 1895 in Pollock, waarin werd bepaald dat een inkomstenbelasting geheven van de Amerikaanse bevolking op “dividend, royalty's en huur' ongrondwettelijk was. Pollock is een baanbrekend geval in de geschiedenis van belastingen en belastingrecht in de Verenigde Staten. Theoretisch is de hamvraag of een belasting op onroerend goed hetzelfde is als een belasting op "dividenden, royalty's en huren" die uit dat onroerend goed voortvloeien. Het begrijpen van de redenering van deze zaak verheldert de geschiedenis van belastingen en de belangrijkste concepten die ten grondslag liggen aan ons belastingstelsel. Het heeft ook implicaties voor de grondwettelijke interpretatie. Pollock en de definitie van een directe en indirecte belasting op verschillende soorten onroerend goed zijn onlangs besproken in de ABA Tax Times door professoren Calvin H. Johnson en Erik M. Jenson in de context van het overwegen van de grondwettelijkheid van een vermogensbelasting.
  Vertaalde titel van de bijdrageWerd de Pollock-zaak uit 1895 in overeenstemming met de bestaande belastingprincipes beslist?
  Originele taal-2English
  Aantal pagina's5
  TijdschriftABA Tax Times
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - sep.-2021

  Citeer dit