Wassily Leontief and Input-Output Economics

Erik Dietzenbacher (Redacteur), Michael L. Lahr (Redacteur)

OnderzoeksoutputAcademic

54 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieCambridge
UitgeverijCambridge University Press
ISBN van geprinte versie0521832381
StatusPublished - 2004

Citeer dit