Wat kan reguliere economie van de sporteconomie leren?

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)416 - 416
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume4588
StatusPublished - 2010

Citeer dit