Wat kunst doet met het individu. Bespreking van John Armstrong, The intimate philosophy of art, Harmondsworth: Allen Lane, The Penguin Press, 2000.

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Volkskrant
StatusPublished - 2001

Citeer dit