Wat maakt een opleidingsadviseur succesvol?

J.J. Peters

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3 - 6
Aantal pagina's4
TijdschriftBulletin Beroepsonderwijs, Bedrijfsopleidingen, Volwasseneneducatie
Volume2
StatusPublished - 1997

Citeer dit