'Wat mannen kunnen, kunnen vrouwen beter': Gender en de geschiedenis van de Nederlandse militaire vrouwenkorpsen (1943-1951)

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-9
Aantal pagina's7
TijdschriftHistorica
Volume42
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - feb.-2019

Citeer dit