Wat mogen koper en verkoper van elkaar verwachten?

J.H. Nieuwenhuis

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)155 - 157
Aantal pagina's3
TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
Volume6304
StatusPublished - 1998

Citeer dit