Wat motiveerde je om docent te worden? Relaties met professionele betrokkenheid en vertrouwen in eigen kunnen bij beginnende en ervaren docenten

M. Fokkens-Bruinsma, E. T. Canrinus

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
267 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)41-56
Aantal pagina's16
TijdschriftPedagogische Studiën
Volume88
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2011

Citeer dit