Wat nooit had gemogen: Perverse effecten van een essay over chronische delinquentie

W.J.M. de Haan

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)527 - 538
  TijdschriftDelikt en Delinkwent
  Volume39
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 2009

  Citeer dit