Wat typeert een begrijpelijke alinea? Een reconstructie van alineanormen voor het voortgezet onderwijs

Astrid van Winden*, Ton van Haaften, Ninke Stukker

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  108 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)3-30
  Aantal pagina's28
  TijdschriftTijdschrift voor taalbeheersing
  Volume42
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - 2020

  Citeer dit