Wat weten leerlingen over alinea’s? Over de kennis van het schrijven van alinea’s en de self-efficacy beliefs van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Astrid van Winden, Ninke Stukker, Ton van Haaften, F.J.J.M. Janssen, K. de Glopper

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)15
Aantal pagina's28
TijdschriftLevende Talen Tijdschrift
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2023

Citeer dit