Water is goud waard

G. van der Laan, P.H.M. Ruys, F.N. Stokman

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)1092 - 1097
Aantal pagina's6
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume4036
StatusPublished - 1995

Citeer dit