Water management challenges in the Netherlands

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)590-599
Aantal pagina's10
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume95
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 2004

Citeer dit