Water management in the Netherlands: Introduction to the 2004 maps

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)127-130
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Economic and Social Geography
Volume95
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2004

Citeer dit