Waterkwaliteit in het Eems-Dollard estuarium. Wie doet er wat aan?

Martje Birker, Daniël Haamke, Annemarie Jäkel, Alexander Jan

OnderzoeksoutputProfessional

969 Downloads (Pure)

Samenvatting

Waterkwaliteit in het Eems-Dollard estuarium. Wie doet er wat aan? Auteurs: Martje Birker, Daniël Haamke, Annemarie Jäkel, Alexander Jansma, Jorien Rippen Begeleiders: Drs. C.M. (Karin) Ree, Bèta Wetenschapswinkel, Science & Society Group, RUG Prof.dr. H.C. (Henk) Moll, Centrum voor Energie en Milieukunde, IVEM, RUG Bèta 2012-01 De Eems-Dollard is een waardevol Natura 2000 gebied. Sinds de jaren ´90 is de ecologische toestand echter alarmerend verslechterd. Intensieve baggerwerkzaamheden en kanalisatie van de Eems zijn nodig voor de tewaterlating van (cruise)schepen. De getijdenwerking en turbulentie zijn hierdoor sterk toegenomen. De grote hoeveelheid slib zorgt ervoor dat de Eems grote delen van het jaar ecologisch dood is. Literatuurstudie en een actorenanalyse zijn uitgevoerd om te ontdekken welke oplossingen voorhanden liggen en voldoende draagvlak hebben. Als rode draad zijn de doelstellingen van de Kader Richtlijn Water (KRW) gebruikt – worden deze gehaald voor 2027?
Originele taal-2Dutch
Plaats van productieGroningen
Uitgeverijs.n.
Aantal pagina's77
ISBN van elektronische versie9789036755887
ISBN van geprinte versie9789036755894
StatusPublished - 2012

Citeer dit