Watson als rechter

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)5-7
Aantal pagina's3
TijdschriftVakidioot. Verenigingsblad van a-Eskwadraat, studievereniging voor Wiskunde, Informatica, Informatiekunde en Natuur- & Sterrenkunde aan de UU
Volume2012/2013
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit