WB en notaris Bac: De Poolse notaris die op eensluidend verzoek van alle betrokkenen een erfrechtverklaring opmaakt is geen 'gerecht' in de zin an artikel 3 lid 2 Erfrechtverordening. Is Oberle hiermee herroepen?

Onderzoeksoutput

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)570-577
Aantal pagina's8
TijdschriftNederlands Internationaal Privaatrecht
Volume2019
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1-mrt-2019

Rechtszaken

Gerechtelijke instantieHof van Justitie Europese Unie
Datum uitspraak23/05/2019
Case numberC-658/17

Citeer dit