"We Can Only Remind Each Other of It": The farm as South African 'lieu de mémoire' in the process of building a national collective memory

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)70-87
  TijdschriftFrame. Tijdschrift voor Literatuurwetenschap
  Volume18
  Nummer van het tijdschrift1-2
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit