We gaan onze website niet helemaal in brochure drukken: Een onderzoek naar de archiveringspraktijk van websites en social media bij provincies

Mathieu Paapst, Trix Mulder, Hilde Waaij , van der

OnderzoeksoutputProfessional

142 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageWe are not going to print out our entire website: A research into the archiving of websites and socila media by public administrations.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's27
StatusPublished - 15-sep.-2014

Citeer dit