We need to bridge the gap between current practice in mathematical modeling and new insights obtained from radiobiology: Comment on Zhou et al. [Med. Phys. 34, 2807-2815 (2007)]

P. van Luijk*, J. M. Schippers

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2558-2559
Aantal pagina's2
TijdschriftMedical Physics
Volume35
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun-2008

Citeer dit