"We rule this country"

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Samenvatting

Simon Otjes vergelijkt de dominante positie in de politieke arena van het CDA met die van D66. De dominante positie van het CDA kwam vanwege de constante electorale steun van de partij en zijn onvermijdelijke plaats in het politieke speelveld. D66 heeft geen groot electoraat, geen centrale positie en dus ook geen mateloze macht, aldus Otjes.
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Hofvijver
Volume3
Nummer van het tijdschrift35
StatusPublished - 28-okt-2013

Citeer dit