Weaponizing white thymos: Flows of rage in the online audiences of the alt-right

Bharath Ganesh*

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  50 Citaten (Scopus)
  285 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Weaponizing white thymos: Flows of rage in the online audiences of the alt-right'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Keyphrases

  Social Sciences

  Psychology