WEAR INDUCED HARDENING OF LASER PROCESSED CHROMIUM-CARBON STEEL

H DEBEURS*, JTM DEHOSSON, H. de Beurs

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
364 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)627-632
Aantal pagina's6
TijdschriftScripta Metallurgica
Volume21
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusPublished - mei-1987

Citeer dit