Website Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP)

Gerrit Voerman, Yvonne de Geus, Simon Otjes, Kees Teszelszky (Overig)

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

Het DNPP verzamelt (digitaal) materiaal van en over Nederlandse politieke partijen, verstrekt informatie over de partijen en doet onderzoek naar deze organisaties. Op de website is dit materiaal te vinden, benevens informatie over de aard en de activiteiten van het DNPP.
Vertaalde titel van de bijdrageWebsite Documentation Centre Dutch Political Parties
Originele taal-2Dutch
OutputmediaOnline
StatusPublished - 2014

Citeer dit