Weg van de snelweg

Marije Hamersma, Sjef van Hoof, Taede Tillema

OnderzoeksoutputProfessional

Samenvatting

“Schaakspel rond de A27 duurt voort” was de titel van een krantenkop over de voorgenomen verbreding van de A27. Het ministerie van, Infrastructuur en Milieu wil de verbreding van de A27 doorzetten terwijl bewoners, belangengroepen en de milieubeweging het asfalt een halt willen toeroepen. Omwonenden hebben direct te maken met zowel de bereikbaarheidsvoordelen als vervuilende aspecten van snelweginfrastructuur. Dit artikel gaat over de houding van omwonenden ten opzichte van een geplande snelweguitbreiding. Hoeveel draagvlak is er en is er sprake van selectiviteit?
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)206-213
Aantal pagina's8
TijdschriftRooilijn
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2013

Citeer dit