Wegen naar mobiliteitsarmoede in perifere rurale gebieden

Felix Pot*, Taede Tillema, Peter Jorritsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

222 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 2019
EvenementColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk - Leuven, Belgium
Duur: 21-nov.-201922-nov.-2019

Conference

ConferenceColloquium Vervoersplanologisch Speurwerk
Land/RegioBelgium
StadLeuven
Periode21/11/201922/11/2019

Citeer dit