Weight and Height in Children Newly Diagnosed With Cancer

Aeltsje Brinksma*, Petrie F. Roodbol, Esther Sulkers, H. Louise Hooimeijer, Pieter J. J. Sauer, Eric van Sonderen, Eveline S. J. M. de Bont, Wim J. E. Tissing

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Weight and Height in Children Newly Diagnosed With Cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Food Science

Agricultural and Biological Sciences

Keyphrases