(W)Elke leraar leest dit?! Juffen zijn toffer dan meesters en nog meer mythes over leren en onderwijs

Michelle Gemmink, Ietje Pauw

OnderzoeksoutputProfessional

8 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)22-24
Aantal pagina's3
TijdschriftVeerkracht. Een tijdschrift voor lerarenopleiders en opleiders primair onderwijs
StatusPublished - 12-jun.-2019

Citeer dit