Welkom terug? De Relevantie van het Europese gebiedenbeschermingsrecht voor de wolf en andere 'terugkomers'

C. J. Bastmeijer, A. Trouwborst

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)80-91
Aantal pagina's12
TijdschriftMilieu & Recht
Volume40
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit