WELLBEING IN THE NETHERLANDS: INTRODUCTION TO THE 2011 MAPS

Piet H. Pellenbarg*, Paul J. M. van Steen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)121-123
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Economische en Sociale Geografie
Volume102
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2011

Citeer dit