Welvaartseffecten van verbetering luchtkwaliteit: een maatschappelijk kosten-batenanalyse van NEC-beleid voor 2020

Sander de Bruijn, Michel Briene, Machiel Mulder

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijCE Delft
StatusPublished - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit