Werk en psychische gezondheid: Preventie van terugval naar verzuim

  OnderzoeksoutputProfessional

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)3-5
  Aantal pagina's3
  TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Behavioral Medicine
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 7-okt-2013

  Citeer dit