Werkelijkheid-toneel-werkelijkheid accent: op zoek naar theoretische grondslagen van een materialistische dramaturgiee

Johannes van Maanen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)39-50
Aantal pagina's12
TijdschriftTijdschrift voor Theaterwetenchap
Volume6
StatusPublished - 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit