Werken aan ontwikkeling: Voorstel van het Platform Regionale Arbeidsmarkt in het kader van het Nationaal Programma Groningen, april 2020

Andrea Hut, Marion Arends, Arjen Edzes, Harm van Lieshout, Gealine Dunnik, Geert Kamminga, Wim Ravenshorst, Rob Wolters, J.W.G. Hof

OnderzoeksoutputProfessional

36 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's28
StatusPublished - 19-mei-2020

Citeer dit