Werkgerelateerde verkeersboetes: Een gedachte-experiment

A. Kolder, H. Vorsselman

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)p. 13 - 20
  TijdschriftWeekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie
  Volumenr. 6825
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit