Werkplaatsconcept in de praktijk

Gerrie Koopman, Hans Elerie, Erik Meijles

OnderzoeksoutputPopular

478 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze brochure is geschreven in het kader van de afronding van het project Biografie van het water. Dit was een zogenaamd RIGO-project (stimuleringsbudget van Ministerie van LNV: Regeling Innovatie Groen Onderwijs). Binnen het project is als experiment het werkplaatsconcept als innovatief onderwijsmodel gehanteerd. Doel van deze brochure is om de werkplaats voor een brede doelgroep te verhelderen: hoe werkt het en vooral: hoe werkt het in de praktijk? Vanuit de ervaringen van een docent (Hogeschool Van Hall Larenstein) en van een opdrachtgever (project Biografie van het water), wordt de werkplaats als concept hieronder beschreven. Deze ervaringen hebben een bredere scope dan alleen het project Biografie van het water. In de brochure wordt vooral ingezoomd op een (tussentijdse) evaluatie van het werkplaatsconcept.
Originele taal-2Dutch
Mijlpalentype toekennenBrochure
Aantal pagina's16
StatusPublished - 2009

Citeer dit