Werkt benchmarking bij waterschappen?

G.J. van Helden, S. Tillema, M.M. Kuppens, J.W.C. Dekking

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)30 - 39
  Aantal pagina's10
  TijdschriftBestuurskunde
  Volume14
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit