WEST AFRICA AND THE UNITED STATES IN HISTORICAL PERSPECTIVE: The United States and West Africa: Interactions and Relations. Edited by Alusine Jalloh and Toyin Falola. Rochester, NY: University of Rochester Press, 2008

Michel R. Doortmont*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)431-432
  Aantal pagina's3
  TijdschriftJournal of African History
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusPublished - 2010

  Citeer dit